Jak poinformował ciechanowski samorząd, w środę odbyła się wideokonferencja z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców - "celem było poszukanie na poziomie miasta możliwych prawnie i finansowo sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami".

"Prezydent miasta ma wystąpić do ministra finansów o zwolnienie wszystkich samorządów z płacenia podatku VAT od przeprowadzanych w tym roku inwestycji" - zapowiedziano m.in. w komunikacie po spotkaniu. W ten sposób, według Urzędu Miasta, Ciechanów mógłby zaoszczędzić ok. 5 mln zł, które musi z tytułu podatku VAT odprowadzić do budżetu państwa.

"Ponadto planowane jest wystąpienie do rządu o wprowadzenie rekompensat dla samorządów w przypadku zastosowania czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości" - podał samorząd. Zaznaczył jednocześnie, iż miasto uruchomi także specjalny numer telefonu, pod którym przedsiębiorcy będą mogli otrzymać informacje o rozwiązaniach pomocowych stosowanych przez administrację państwową.

Według Urzędu Miasta, podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami prezydent Ciechanowa poinformował także, że wystąpił do tamtejszej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyrażenie opinii w sprawie otwarcia dwóch targowisk miejskich i wszystkich działalności handlowych w Hali Targowej "Bloki". "Obiekty zostaną uruchomione w razie nie pogarszania się sytuacji epidemiologicznej oraz pozytywnej opinii ze strony Sanepidu. Wstępnie planowana data rozpoczęcia działalności to 2 maja" - zapowiedziano w komunikacie.

Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał m.in., że na podstawie już zastosowanych przez samorząd rozwiązań, przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, są tam zwolnieni z czynszów za ten okres - z tego rozwiązania skorzystało dotąd ponad 30 podmiotów.

"Prezydent poinformował w czasie wideokonferencji, że w przypadku rozpoczęcia działalności restauracji, gastronomii, zawieszone będą do września opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni" - podano w komunikacie ciechanowskiego samorządu. Zwrócono uwagę, że "miasto zadeklarowało także uchylenie naliczania kosztów odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach" - uchwała w tej sprawie będzie procedowana podczas kwietniowej sesji radnych.

Jak zaznaczył Urząd Miasta Ciechanowa, lokalni przedsiębiorcy mogą tam skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty, przy czym odsetki od zaległości będą mogły być umarzane po złożeniu stosownego wniosku.

Według ciechanowskiego samorządu, przedsiębiorcy mogą również ograniczyć koszty związane z odpadami komunalnymi - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

"Podmiot, który obecnie nie wywarza odpadów komunalnych może złożyć także deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami +wygaszającą obowiązek+" - podał Urząd Miasta. "Możliwe jest też zastosowanie ulg w zobowiązaniach podatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zaległości na wniosek podatnika. W ramach powyższego dla przedsiębiorców udzielana jest pomoc de minimis" - wyjaśniono w komunikacie.

Samorząd Ciechanowa zapowiedział, że do końca kwietnia miasto oszacuje ewentualne dodatkowe działania, które nie przekroczą 1 mln zł kosztów po stronie miasta, a które mogłyby być przeznaczone na działania pomocowe dla przedsiębiorców. (PAP)