Kancelaria premiera poinformowała na stronie internetowej, że wideokonferencja premierów Grupy Wyszehradzkiej, oraz premiera Morawieckiego z kanclerz Merkel były kolejnymi z cyklu rozmów, których celem była zwyczajowa koordynacja stanowisk przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

"Rozmowa premiera i kanclerz Niemiec dotyczyła między innymi omówienia sytuacji epidemicznej w swoich krajach. Mateusz Morawiecki podkreślił również konieczność szybkiego wypracowania porozumienia względem instrumentów finansowania i wykorzystania funduszy. Wskazał potrzebę elastyczności, gdyż kryzys w państwach członkowskich dotyka w różnym stopniu poszczególne sektory gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Premier Morawiecki - jak dodała KPRM - wskazywał też na konieczność wzięcia pod dyskusję nowych źródeł finansowania budżetu unijnego, które stanowiłyby cenne źródło własnych dochodów Unii.

"Szef polskiego rządu i kanclerz Niemiec zgodzili się co do konieczności, że Europa musi posiadać własne, niezależne zdolności produkcyjne w kluczowych sektorach gospodarki" - poinformowała kancelaria.

Spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) potwierdziło natomiast wspólne stanowisko państw dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych oraz Recovery Fund, w tym szczególnie aktywnego poszukiwania nowych źródeł finansowania. "Premier podkreślił konieczność ambitnej polityki inwestycyjnej, która pomoże utrzymać miejsca pracy i potencjał gospodarczy w Europie" - czytamy w komunikacie.

"Szefowie rządów rozmawiali również o rozwoju epidemii krajach V4 oraz przedstawili możliwe scenariusze wychodzenia z wprowadzonych restrykcji" - podała KPRM. (PAP)

autor: Rafał Białkowski