"Widzimy bardzo skokowy wzrost udzielonych kredytów z zabezpieczeniem gwarancji de minimis. Od 23 marca łącznie to już ponad 4,5 tys. przedsiębiorców, którzy skorzystali z tych gwarancji i kwota sięgnęła już prawie 1,5 mld zł zabezpieczonych gwarancją de minimis" - powiedziała prezes BGK.

“To pokazuje, że jest to instrument chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorców i wierzę, że to zainteresowanie będzie nadal utrzymane” - dodała.

Zmiany w programie gwarancji de minimis polegają na zwiększeniu zabezpieczenia do 80 proc. wartości kredytu. Wcześniej gwarancja zabezpieczała 60 proc. zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym. Wydłużył się także okres kredytu obrotowego objętego gwarancją: z 27 do 39 miesięcy.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski

Reklama