Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że dotychczas przedsiębiorcy złożyli dokładnie 1 856 581 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Zdecydowana większość z nich – 1,16 mln wniosków – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące (marzec-maj). Ponadto złożono 49,5 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS.

Złożono również 319,6 tys. wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 46,5 tys. wniosków o takie świadczenie dla zleceniobiorców. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

Mikroprzedsiębiorcy złożyli 272,1 tys. wniosków o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł. Kolejne 13,7 tys. wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W sumie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 1,57 mln wniosków, a do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy prawie 286 tys.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska