Metro w Szanghaju

Metro w Szanghaju

źródło: ShutterStock

Czym jest foresight gospodarczy? To nowoczesna szklana kula do przewidywania przyszłości?

Foresight nie jest prognozowaniem. Bo prognozowanie to bazowanie na dostępnych danych czy trwających trendach. Zaś foresight to raczej projektowanie przyszłości, kreślenie scenariuszy. Nasze badania mają na celu pokazanie wielu możliwych dróg – takich, co prowadzą do sukcesu, i takich, które wiodą na manowce. Wskazujemy przesłanki, które muszą zostać spełnione, by określoną drogę wybrać. Jeśli interesuje nas rozwój, to badania foresightowe mają wskazać, co trzeba zrobić, by wejść na konkretną ścieżkę rozwoju wiodącą do wytyczonego celu. Ze szklaną kulą nie ma to nic wspólnego.

Skąd wiecie, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć cel, a czego należy unikać?

Wiedzą to eksperci, którzy biorą udział w badaniach, bo to na ich doświadczeniu bazujemy. Na tym polega projektowanie. Mamy do dyspozycji wiedzę i różne techniki jej obróbki, co daje nam ostateczny wynik pokazujący, co jest ważne dla rozwoju, a co nie. Jedną z metod badania jest burza mózgów w grupach ekspertów, która prowadzi np. do postawienia tez delfickich, czyli stwierdzeń dotyczących przyszłości. Potem są one poddawane ocenie, w wyniku której dopiero określamy, czy coś będzie istotną przesłanką dla rozwoju, czy nie.

Cały tekst przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.