Oznacza to, że cudzoziemcy nie będą musieli rezygnować z dotychczasowego obywatelstwa przy uzyskiwaniu obywatelstwa Rosji.

Ułatwienia przewidziano też dla tych cudzoziemców, którzy mają prawo do ubiegania się o obywatelstwo Rosji w uproszczonym trybie. Jeśli urodzili się oni w ZSRR i jego byłych republikach, a nie mają obywatelstwa tych krajów, to nie będą ich już obowiązywały wymogi trzyletniego pobytu na terenie Rosji i potwierdzenia legalnego źródła utrzymania.

Wymogi te przestaną obowiązywać także tych cudzoziemców, którzy co najmniej od trzech lat są małżonkami obywateli Rosji, pod warunkiem, że mają z nimi dzieci i mieszkają na terytorium Rosji. Dodatkowo z tego uproszczonego trybu mogą skorzystać cudzoziemcy, których choćby jedno z rodziców jest obywatelem rosyjskim mieszkającym w Rosji.

Jak podaje agencja TASS, uproszczony tryb ubiegania się o obywatelstwo zostanie rozszerzony na osoby z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, które mają zezwolenie na pobyt w Rosji. Nie będą musiały spełnić warunku zamieszkiwania w Rosji przez określony czas.

Ustawa wejdzie w życie 90 dni po oficjalnej publikacji, która nastąpiła w piątek.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)