OEX miał 20,2 mln zł zysku netto, 38,26 mln zł EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - OEX odnotował 20,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,3 mln zł wobec 22,46 mln zł zysku rok wcześniej.
"Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w 2019 roku 38 261 tys. zł i był o 29,2% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zastosowanie MSSF 16 miało istotny, dodatni wpływ na EBITDA, w wyniku znaczącego wzrostu kwoty amortyzacji z tego tytułu. Wpływ zastosowania MSSF 16 na EBITDA wyniósł 20 981 tys. zł. Po wyłączeniu tego wpływu zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 17 208 tys. zł, a zmiana r/r wyniosła -41,7%. Istotny wpływ na znaczący spadek EBITDA r/r miały czynniki jednorazowe wskazane w p. 9. Po wyeliminowaniu wpływu tych czynników oraz wpływu MSSF 16 zysk EBITDA wyniósł 30 175 tys. zł i wykazał r/r wzrost o 1,9%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,46 mln zł w 2019 r. wobec 556,85 mln zł rok wcześniej.
"Przychody grupy wyniosły w 2019 roku 577 464 tys. zł i były wyższe o 3,7% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zastosowanie MSSF 16 miało marginalny wpływ na przychody - po jego wyłączeniu, zmiana przychodów r/r wyniosła 4,2%. Stosunkowo istotny wpływ na poziom przychodów miała natomiast zmiana systemu rozliczeń z Orange Polska S.A., [...] polegająca na zastąpieniu obrotu towarowego telefonami komórkowymi systemem powierzenia. Po wyłączeniu wpływu spadku bezmarżowych przychodów z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych oraz wpływu zastosowania MSSF 16, grupa odnotowała wzrost przychodów r/r na poziomie 9,6%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 32,5 mln zł wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)