Atende rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Atende zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 8 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

"Zarząd Atende [...] postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 0,22 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zarekomendował ponadto ustalenie daty 24 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 10 sierpnia 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy, podano również.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2019 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)