Największe kanadyjskie firmy uzyskają dostęp do rządowych kredytów, jeśli ich potrzeby finansowe wynoszą przynajmniej 60 mln CAD (42,7 USD), a ich roczne przychody wynoszą przynajmniej 300 mln CAD. Program nazwany Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF – kryzysowe finansowanie dla dużych pracodawców) będzie dostępny dla wszystkich sektorów i realizowany przez rządowe instytucje finansujące inwestycje w rozwój w porozumieniu z resortem finansów.

Jak podkreślił Trudeau, LEEFF „jest finansowaniem na okres przejściowy, a nie czekiem in blanco” i jego głównym zadaniem jest wsparcie dla utrzymania miejsc pracy, a nie np. wsparcie restrukturyzacji firm, które wcześniej miały problemy.

Premier podkreślił, że przedsiębiorcy będą musieli spełnić wiele warunków, np. przekazane środki nie będą mogły służyć wypłacie dywidend, wykupowi akcji własnych, wypłacie wynagrodzeń dla zarządów. „Finansowanie ma służyć wsparciu dla pracowników, a nie dla akcjonariuszy i menadżerów” - dodał Trudeau.

Firmy będą musiały przekazać kompletne dane o swojej strukturze finansowej i wykazać, że nie korzystają z metod unikania płacenia podatków. „Kanadyjczycy oczekują, że duże firmy również płacą swoją należną część podatków” - powiedział premier.

Wśród wymagań, których wcześniej rząd nie stawiał w programach pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, znalazły się wymogi środowiskowe. Firmy będą musiały zobowiązać się do corocznego publikowania informacji, jak w swojej działalności ograniczają emisję gazów cieplarnianych.

Trudeau zwrócił po raz kolejny uwagę, że rząd traktuje wsparcie firm jako inwestycję w przyszły rozwój gospodarczy. Podkreślił, że z punktu widzenia inwestora normalną rzeczą jest zarządzanie ryzykiem, a więc także rząd Kanady jako kredytodawca powinien brać pod uwagę takie czynniki, jak np. minimalizowanie wpływu na środowisko.

Rząd zaoferował też dodatkową pomoc dla średnich firm, które potrzebują kredytów do 60 mln CAD i gwarancji do 80 mln CAD. To finansowanie będzie dostępne za pośrednictwem dwóch instytucji rządowych gwarantujących kredyty, także eksportowe – Export Development Canada i Bank Development Canada, we współpracy z bankami. Dalsze szczegóły programów dla dużych firm i średnich przedsiębiorstw zostaną podane wkrótce.

Dotychczasowe największe programy pomocy rządu w związku z Covid-19 to m.in. bezpośrednie finansowanie dla Kanadyjczyków, którzy stracili dochody, a nie korzystają z zasiłków dla bezrobotnych, lub których dochody spadły poniżej 1 tys. CAD.

Wprowadzono też subwencje do czynszów dla małych firm i częściowo umarzalne nieoprocentowane kredyty dla małych firm, subwencje wypłacane firmom na finansowanie płac, wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, wsparcie dla sektora naftowego na rekultywację terenów poeksploatacyjnych, programy dla studentów, pracowników socjalnych, artystów i sportowców.

Według szacunków Parliamentary Budget Officer, parlamentarnego urzędu analizującego m.in. finansowe skutki rządowych programów, w związku z zaproponowanymi już programami wsparcia deficyt budżetowy wzrośnie dziesięciokrotnie: w roku budżetowym 2019/2020 wynosił 24,9 mld CAD, w roku 2020/2021 wzrośnie do ponad 252 mld CAD. Relacja długu federalnego do PKB wzrośnie do 48,1 proc. w bieżącym roku budżetowym.

Trudeau zapytany w poniedziałek, jak długo budżet wytrzyma w obecnej sytuacji, podkreślił że „nie mamy wcześniejszych doświadczeń”. Dodał, że możliwe są inne formy pomocy i zmiany w istniejących programach, jeśli pojawi się taka potrzeba. Podkreślił, że rząd kieruje się dwiema podstawowymi zasadami, czyli zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa Kanadyjczykom oraz stwarzaniem warunków, by „gospodarka odbiła w górę”.

Z Toronto Anna Lach(PAP)