GK Immobile ogłosiła ofertę skupu do 455 tys. akcji własnych po 2,2 zł: szt.


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile rozpocznie w środę skup do 455 tys. akcji własnych po cenie 2,2 zł za jedną akcję, podała spółka.
Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
- Termin ogłoszenia oferty: 12.05.2020 r.
- Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji: 13.05.2020 r.
- Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji: 19.05.2020 r.
- Przewidywany termin transakcji nabycia akcji 22.05.2020 r.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, podano także.
Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.
(ISBnews)