Develia: Paweł Ruszczak tymczasowo powołany na prezesa zarządu od 30 VWarszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki Develia powierzyła Pawłowi Ruszczakowi, dotychczas pełniącemu funkcję członka zarządu ds. finansowych, tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja 2020 r. do czasu powołania prezesa zarządu, podała spółka.

Pod koniec lutego br. rada nadzorcza Develii postanowiła ponownie oddelegować Michała Hulbója do pełnienia funkcji prezesa spółki na okres od 29 lutego do 29 maja 2020 r.

W listopadzie ub.r. ówczesny prezes spółki - Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała swojego członka - Michała Hulbója do pełnienia obowiązków prezesa Dvelii do 28 lutego br.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)