PCC Exol rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki PCC Exol rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 26,2 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

W ub.r. akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 15,54 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 21,12 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję. Kwotę 5,58 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

PCC Exol odnotowało 28,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,49 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,2 mln zł wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)