Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Dofinansowanie z programu przeznaczone jest m.in. na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integrację międzypokoleniową, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Jak zauważyła w rozmowie z PAP Maląg, tegoroczna edycja programu cieszyła się ponownie bardzo dużym zainteresowaniem. "Złożono blisko 1800 ofert, to o 450 więcej niż w roku ubiegłym, bardzo mnie to cieszy" - wskazała. Minister dodała również, że "aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów ma szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych".

Środki finansowe w ramach ASOS przyznawane są w czterech kategoriach. Związane są one z: edukacją osób starszych (dofinansowanie dla 74 ofert na kwotę 8 801 934,00 zł), aktywnością społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową (rekomendacja do dofinansowania 82 ofert na kwotę 9 071 588,26 zł), partycypacją społeczną osób starszych (rekomendacja dla 73 ofert na kwotę 9 057 063,82 zł) oraz usługami społecznymi dla osób starszych (dofinansowanie dla 75 ofert, na kwotę 11 026 866,98 zł),

Jak przekonywała minister Maląg, "doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że realizowane projekty są bardzo wartościowe i ważne dla lokalnej społeczności". "Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. Gratulujemy organizacjom dofinansowanym i życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw wspierających seniorów w całym kraju" - powiedziała.

Wysokość dotacji, o którą można było się ubiegać, wynosiła od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji (za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy). Budżet programu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosił 40 mln zł.

W sumie w latach 2016-2019 w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1,4 tys. projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk