GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły w VWarszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 6,3 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 30,1 pkt w maju br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 15,6 pkt proc. i 11,6 pkt proc.). Wzrost wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 10,9 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 5,1 pkt proc. i 1,9 pkt proc.)." - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do maja 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 38,4 pkt proc., podano także.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 37,3. W maju br. WWUK osiągnął wartość o 42,2 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -37,3. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 15,6 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 10,9 pkt proc. dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 4,5 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia" - czytamy dalej w komunikacie.

Dla 93% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 8080 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 4-13 maja 2020 r.

(ISBnews)