PHN miał 29,2 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - PHN odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,3 mln zł wobec 19,9 mln zł zysku rok wcześniej. W pierwszym kwartale tego roku skorygowana EBITDA grupy PHN wzrosła do 26,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 46,6 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 41,6 mln zł rok wcześniej.
"Uważnie obserwujemy rynek i analizujemy wpływ epidemii COVID-19 na sytuację naszej branży. Bez wątpienia również sektor budowlany i nieruchomości będzie dotknięty przez efekty pandemii, ale mamy nadzieje, że w mniejszym stopniu niż w innych sektorach gospodarki, gdzie całkowicie trzeba było zatrzymać działalność. Dzięki stabilnym wynikom finansowym utrzymamy dobrą kondycję firmy, a wraz ze zmniejszaniem się skali niepewności będziemy kontynuować ambitny program inwestycji" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.
Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 153 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 3 mld zł, podano także.
"Mimo trudności wywołanych przez epidemię koronawirusa bez opóźnień prowadzone są prace na budowie flagowej inwestycji - kompleksu biurowo-handlowego SKYSAWA w centrum Warszawy" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 16,2 mln zł wobec 11,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.
(ISBnews)