Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania dla inwestorówWarszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych, podał bank. Zmiany dotyczą m.in. wyszukiwania aktywów inwestycyjnych oraz zleceń koszykowych.

"Rozbudowaliśmy naszą bankowość internetową, aby zwiększyć komfort inwestowania naszych klientów i dać im narzędzie pomagające podejmować decyzje inwestycyjne. Nowe funkcje mają ułatwić naszym klientom tworzenie portfela, jego dywersyfikację, selekcje i porównywanie instrumentów, a wreszcie dostarczać dane na temat poszczególnych instrumentów, które pozwolą na świadome i trafne decyzje" - powiedział dyrektor działu IT i projektów Biura Maklerskiego Alior Banku Michał Madej, cytowany w komunikacie.

"Nasze nowe narzędzie ułatwia wybór akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych spośród grup tematycznych, jak np. sektory gospodarki, porównywanie instrumentów między sobą np. w oparciu o dane fundamentalne, czy wreszcie dostęp do szeregu informacji na temat konkretnego instrumentu. Ponadto, nowe funkcje umożliwiają klientowi zaawansowane mechanizmy wyszukiwania instrumentów finansowych według interesujących go kryteriów. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu samodzielne lokowanie kapitału w akcje, obligacje i jednostki funduszy będzie bardziej intuicyjne, pozwoli lepiej zarządzać portfelem i podejmować trafne decyzje inwestycyjne" - dodał.

Nowa zakładka o nazwie "Nowa Inwestycja" pozwoli klientom wyszukać interesujące ich akcje, obligacje oraz fundusze inwestycyjne i uzyskać szereg niezbędnych informacji na ich temat, które pozwolą im podjąć decyzje na temat inwestycji, wskazano w materiale.

Nową funkcjonalnością jest również możliwość realizowania zleceń koszykowych.

"W celu ułatwienia klientom reagowania na sytuację rynkową umożliwiliśmy im też składanie tzw. zleceń koszykowych. Instrumenty znajdujące się w zleceniach oczekujących można wysłać na rynek grupowo. Wiemy również, że wielu klientów opierając się na swojej strategii inwestycyjnej przygotowuje swoje arkusze zleceń jeszcze przed otwarciem sesji na GPW. Ułatwieniem dla tych inwestorów jest możliwość importu przygotowanego wcześniej arkusza z wybranymi instrumentami do zleceń oczekujących oraz ich późniejsza wysyłka na GPW" - wyjaśnił Madej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

(ISBnews)