"Oprócz wielkiego programu budowy dróg samorządowych w ramach funduszu inwestycji publicznych planujemy kolejne programy dróg, ale nie tylko" - powiedział premier.

"Także takie, które odnoszą się do inwestycji lokalnych w szkołach, szpitalach" - dodał.

Morawiecki poinformował, że niedługo będą podane szczegóły dotyczące dużych funduszy powoływanych w tym celu. "To jest ważne jako impuls inwestycyjny" - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że szereg przedsiębiorców nie będzie obecnie decydować się na inwestycje. "W to miejsce brakujących inwestycji prywatnych muszą wchodzić inwestycje publiczne" - powiedział.

Premier stwierdził, że beneficjentem tych inwestycji będą również samorządy, które będą mogły wnioskować o inwestycje w ramach tych funduszy, w tym również w infrastrukturę drogową.