Sejm odesłał ponownie do komisji finansów publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakładający umożliwienie KNF-owi podejmowanie interwencji wobec działających w Polsce ubezpieczycieli zagranicznych z krajów UE.

Zmiana ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

Jak powiedział w środę w Sejmie poseł sprawozdawca Henryk Kowalczyk (PiS), nowelizacja pozwala Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie w pilnych przypadkach możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji w stosunku do funkcjonujących w Polsce zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Kowalczyk dodał, że klub PiS rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Posłanka Katarzyna Kretkowska (Lewica) zaproponowała podczas drugiego czytania, by wpływy z kar nakładanych na zagranicznych ubezpieczycieli przez KNF stanowiły przychód Funduszu Edukacji Finansowej, którego działalność ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji inwestycyjnych.

"O działalności Funduszu Edukacji Finansowej nie słyszymy i wpływy z kar nie są przewidziane do tego funduszu, proponujemy aby taką korektę wprowadzić" - powiedziała Kretkowska.

Z kolei poseł Paweł Krutul (Lewica) zaproponował zwiększenie wysokości kar nakładanych na ubezpieczycieli w ramach ustawy.

"W artykule 14 w punkcie b, kara pieniężna nakładana na członka organizacji zarządzającej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia do kwoty 100 tys. zł dowodzi braku realiów wysokości stawek w zarobkach w zarządach tych firm. Stąd też wnioskuję o co najmniej dwukrotne zwiększenie tej kwoty aby faktycznie odstraszała przed podejmowaniem złych decyzji" - wyjaśnił Krutul.

W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Zgodnie z nowymi przepisami KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Projekt przewiduje, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Wiceminister finansów Piotr Nowak, odpowiadając na pytania posłów, poinformował, że obecnie w Polsce około 100 osób korzysta z usług zakładów których mają dotknąć zmiany i dodał, że w Polsce działają trzy takie zakłady.

Komisja Finansów Publicznych przeciw poprawce w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła poprawkę posłów Lewicy zgłoszoną w trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych i in. oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

>>> Polecamy: Wakacje kredytowe nie tylko w pandemii. Banki chcą w zamian zmniejszenia podatku

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się rozpatrzeniem poprawki zgłoszonej przez Klub Lewicy w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Poprawka została odrzucona; za głosowało 17 posłów, 22 przeciw, a 4 członków komisji się wstrzymało. Wcześniej propozycja zmiany uzyskała negatywną rekomendację resortu finansów.

Poprawka dotyczyła przeznaczenia wpływów z kar pieniężnych, nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w projekcie ustawy, na przychody Funduszu Edukacji Finansowej.

Zmiana w omawianych ustawach ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Zgodnie z nowymi przepisami KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Projekt przewiduje, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

>>> Polecamy: Emilewicz: Tarcza 4.0 nie narusza niezależności samorządu terytorialnego