Podczas czwartkowej debaty w parlamencie Godinho wyjaśniła, że wsparcie trafiło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zarówno bezpośrednio do pracowników, jak też do zatrudniających ich przedsiębiorstw.

“Od marca rządowa pomoc objęła 1,2 mln pracowników oraz 140 tys. spółek. Łącznie wartość tego wsparcia udzielonego przez państwo wyniosła 620 mln euro” - dodała przedstawicielka rządu Antonia Costy.

Minister wyjaśniła, że z powodu złożoności problemów, jakie dotknęły pracowników wskutek kryzysu wywołanego epidemią, konieczne było stworzenie różnorodnych form “nadzwyczajnego wsparcia” dla załóg i przedsiębiorstw. Zaznaczyła, że jednym z najważniejszych jest obecnie reżim lay-off, polegający na tymczasowym zwolnieniu pracowników, przy jednoczesnym wypłacaniu im części wynagrodzenia.

“Dotychczas dzięki lay-off udało nam się ochronić 804 tys. miejsc pracy. Na ten cel rząd wydał już 470 mln euro” - podkreśliła szefowa resortu pracy.

Pomimo deklarowanego przez rząd wsparcia dla firm część portugalskich organizacji reprezentujących przedsiębiorców uważa, że pomoc ta jest niewystarczająca. Władze Konfederacji Przedsiębiorców Portugalii (CIP) twierdzą, że wartość wniosków złożonych przez spółki do rządu w sprawie udzielenia im wsparcia sięga już 10,5 mld euro, czyli znacznie więcej niż możliwości gabinetu Costy.

Z szacunków CIP, która wezwała już rząd do zwiększenia programu pomocowego, wynika, że blisko 70 proc. wnioskujących spółek wciąż nie otrzymało jeszcze wsparcia finansowego od państwa. Rząd informował, że łączna wartość jego programów pomocowych, bazujących m.in na wsparciu nisko oprocentowanymi kredytami, przekracza 6 mld euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)