PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.


Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 27,58 mln zł tj. 0,54 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka.
"Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości (...) podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie podziału zysku spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 49 852 593,55 zł poprzez przeznaczenie:
- kwoty 27 582 467,26 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,54 zł na 1 akcję,
- kwoty 22 270 126,29 zł zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Zarząd spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 17 sierpnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2020 r., podano również.
"Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2019 r., kierował się zadeklarowanym w strategii spółki zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne grupy kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację" - czytamy także.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.
(ISBnews)