Akcjonariusze Feerum zdecydują 29 VI o 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu 4 768 958 zł na dywidendę za 2019 rok, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18 519 780,09 zł w następujący sposób:
1. kwotę 13 750 822,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. kwotę 4 768 958 zł wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.
Akcjonariusze mają także ustalić dzień na 6 lipca 2020 r., a trmin wypłaty dywidendy na 30 września 2020 r.
W ubiegłym roku akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)