BNP Paribas BP szacuje wpływ obniżek stóp na wynik odsetkowy na 195-230 mln zł


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 28 maja 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 0,1% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i jego grupy za 2020 r. oraz szacuje, że łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy trzech obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej) może wynieść od 195 do 230 mln zł.
"Dodatkowo przewiduje się, że obniżenie stóp procentowych dokonane 28 maja 2020 r. może mieć negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w 2020 r." - czytamy także w komunikacie.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)