Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu 427,71 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję.

Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzili uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r. w wysokości 4 813 592 019,09 zł. Zgodnie z rekomendacją zarządu, na dywidendę przeznaczono 427 709 061 zł, co oznacza 1 zł na akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 4 385 882 958,09 zł przekazana została na kapitał zapasowy spółki.

Zgodnie z uchwałą walnego, dniem dywidendy będzie 14 lipca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 28 lipca br.

Pierwotnie zarząd Orlenu rekomendował wypłatę 3 zł na akcję dywidendy, ale obniżył tę propozycję do 1 zł na akcję, uzasadniając ją bieżącą i prognozowaną sytuacją makroekonomiczną.

W 2019 roku PKN Orlen przeznaczył na dywidendę 1 496 981 713,5 zł z zysku netto za 2018 rok, co przełożyło się na wypłatę w wysokości 3,5 zł na akcję.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.>>> Polecamy: Europa przegoniła Wall Street. Trwa rajd indeksów