Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - OT Logistics rozpoczęło negocjacje z wybranymi oferentami zainteresowanymi nabyciem posiadanych przez spółkę akcji C.Hartwig Gdynia oraz postanowiło udostępnić oferentom informacje mogące stanowić podstawę do złożenia ofert wiążących i doprowadzenia do zawarcia transakcji, podała spółka.
OT Logistics podało w opóźnionej informacji poufnej, że 2 marca br. zawarło umowę z KPMG Advisory o świadczenie usług doradczych o charakterze finansowym w procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez spółkę akcji w spółce zależnej C.Hartwig Gdynia, które stanowią 87,94% udziału w kapitale zakładowym C.Hartwig.
"W związku z otrzymaniem niewiążących ofert od oferentów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez emitenta akcji C.Hartwig oraz podjęciem stosownych kroków formalnych po ich weryfikacji, spółka postanowiła o podaniu opóźnionej informacji do publicznej wiadomości. Na podstawie otrzymanych ofert niewiążących zarząd podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi oferentami oraz postanowił udostępnić oferentom informacje mogące stanowić podstawę do złożenia ofert wiążących i doprowadzenia do zawarcia transakcji" - czytamy w komunikacie.
Spółka zależna C.Hartwig Gdynia prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonuje funkcję agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych. W ocenie OT Logistics, C.Hartwig Gdynia jest spółką w małym stopniu powiązaną synergicznie z pozostałymi spółkami Grupy OTL, wskazano również.
"Ze względu na fakt, iż zarząd spółki zamierza koncentrować się głównie na działalności portowej oraz kompleksowej obsłudze klienta związanej z przeładunkami w portach obsługiwanych bezpośrednio przez spółki Grupy OTL, zarząd spółki uznał, że dokonanie sprzedaży akcji C.Hartwig Gdynia S.A. nie wpłynie negatywnie na zakres działalności operacyjnej prowadzonej przez Grupę OTL i wpisuje się w realizowaną strategię rozwoju Grupy. Zarząd emitenta uznał także, że wobec ograniczeń kapitałowych występujących w Grupie OTL, C.Hartwig Gdynia S.A. przy założeniu dostępu do szerszych zasobów kapitałowych potencjalnego inwestora, będzie miał większe możliwości rozwoju działalności i generowania wyników finansowych, w stosunku do historycznych i obecnych możliwości. Przekonanie to uzasadnia oczekiwanie przez emitenta poziomu wpływów ze sprzedaży C.Hartwig Gdynia S.A. mającego istotny wpływ na efekty realizowanego planu naprawczego grupy kapitałowej OT Logistics" - czytamy dalej.
Potencjalna transakcja sprzedaży C.Hartwig Gdynia może nie dojść do skutku, może zostać opóźniona ze względu na konsekwencje stanu pandemii, a w szczególności dostępu do źródeł finansowania transakcji oraz opóźnienia procesów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, do zawarcia potencjalnej transakcji wymagana jest również zgoda rady nadzorczej OT Logistics, podsumowano.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)