"Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączone są akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku. Na dzień 15 czerwca 2020 r. spółka posiada 3 500 000 akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2020 r.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na:

- 10 lipca 2020 r. - pierwsza rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję),

- 1 października 2020 r. - druga rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję), podsumowano.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)