Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3186,36 mln zł wobec 4526,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 12654,89 mln zł wobec 13494,13 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 2765,31 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 2920,38 mln zł zysku netto wobec 3798,83 mln zł zysku rok wcześniej.