Według prognoz hiszpańskiego banku centralnego, recesja w Hiszpanii przeciągnie się na 2010 rok, a bezrobocie wzrośnie do 19 proc. z 14 proc.

Zaległości w spłatach kredytów podwoiły się w Hiszpanii w ciągu minionych 12 miesięcy do 6,7 proc. Przekracza to poziom zaległości kredytowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech.