Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku.

Bank Anglii obniżył stopy procentowe o 100 pkt bazowych w grudniu 2008 roku, a w styczniu, lutym i marcu 2009 roku po 50 pkt bazowych.

W listopadzie ub. roku bank obniżył stopę repo o 150 pkt bazowych.