Według Mariny Kaljurand Estonia chce zakończyć negocjacje w sprawie przyjęcia do OECD w grudniu tego roku i wstąpić do tej organizacji "w lecie 2010 roku".

Estonia została zaproszona do negocjacji z OECD w maju 2007 roku, w tym samym czasie co Chile, Izrael, Rosja i Słowenia.

Produkt krajowy brutto (PKB) w Estonii w 2006 roku wzrósł do 10,4 procent, w 2007 roku wyniósł 6,3 procent, aby spaść znacznie w roku następnym do 3,6 procent. Rząd szacuje, że gospodarka estońska głęboko dotknięta kryzysem może w 2009 roku zanotować spadek PKB o 8,5 procent.

OECD jest międzyrządową organizacją gospodarczą powołaną do życia w 1960 roku. Głównym jej celem jest koordynacja polityki społeczno- ekonomicznej krajów członkowskich w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju społecznego oraz międzynarodowego handlu i przepływów kapitałowych.