Jako kryterium porównawcze przyjęto zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny (w celu refinansowania bieżącego zadłużenia) w relacji do poziomu rezerw dewizowych danego kraju.