Plan zakłada, że Belvedere spłaci zadłużenie polegając w części na swoich przychodach operacyjnych, w części sprzedając aktywa, które nie mają dla niego znaczenia strategicznego, poinformowała spółka.

Belvedere poinformowało też, że sąd zażądał dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu i wyznaczył datę rozprawy na 18 maja. Wcześniej swój plan restrukturyzacji długu przedstawili obligatariusze spółki. Ich propozycje zakładają szybszą redukcję długu, w tym przez sprzedaż niestrategicznych aktywów, ale także emisję akcji.

Pod koniec lutego spółka poinformowała, że jej przychody wyniosły w 2008 roku 1.186 mln euro wobec 1.043 mln euro przed rokiem. Spółka podała też wówczas, że oczekuje wyniku EBITDA na poziomie ok. 30 mln euro w 2008 r.

Już wcześniej firma ostrzegała, że może nie osiągnąć całorocznego celu zakładającego wypracowanie wyniku EBITDA w wysokości 60 mln euro, choć zrealizuje 1,2 mld euro sprzedaży.