"Według dostępnych raportów analitycznych rynek reklamy internetowej w latach 2008-2009 miał rosnąć o 30-35% rocznie. W ocenie zarządu, dynamiki tego rynku w 2009 r. będą wynosić ok. 12-15%" - czytamy w liście prezes dołączonym do sprawozdania spółki za 2008 r.

W piśmie podkreślono, że obecny rok będzie wyzwaniem zarówno dla Bankier.pl, jak i innych podmiotów działających na rynku.

"Naszym głównym celem w 2009 r. będzie dalszy dynamiczny rozwój przy jednoczesnej optymalizacji procesów biznesowych oraz dywersyfikacji źródeł przychodów" - czytamy.

CR Media Consulting spodziewa się, że w 2009 r. wartość polskiego rynku reklamowego spadnie o 5%. Jedynym segmentem tego rynku, który będzie zwiększać wartość, może być internet. Analitycy spodziewają się, że tempo wzrostu przychodów reklamowych mediów internetowych spadnie w tym roku do 16%. Grupa medialna Agora spodziewa się spadku wartości polskiego rynku reklamowego o 2%, przy czym również zakłada kilkunastoprocentowy wzrost przychodów reklamowych mediów internetowych.

Bankier.pl poinformował też, że prowadzi rozmowy nt. kolejnych akwizycji i spodziewa się ich finalizacji w tym roku.

"Prowadzone od dłuższego czasu rozmowy dotyczące kolejnych akwizycji oraz dzisiejsza niezwykle sprzyjająca przejęciem koniunktura rynku kapitałowego pozwala zakładać, iż w 2009 r. spółka dokona kolejnych akwizycji" - czytamy.

Bankier.pl miał po audycie 2,84 mln zł jednostkowego zysku netto w 2008 roku wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,95 mln zł wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 19,16 mln zł wobec 14,43 mln zł rok wcześniej.