Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kielce przedstawiono w poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt, kosztorys projektu opiewa na prawie 3,7 mld zł, przy czym blisko 1,7 mld zł ma wynieść dofinansowanie UE w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Engelhardt zaznaczył, że modernizacja odcinka Radom-Kielce, obejmująca wymianę torów, rozjazdów i skrzyżowań, remont obiektów inżynierskich oraz naprawę sieci trakcyjnej będzie kosztować około 480 mln zł i byłaby sfinansowana z budżetu państwa.

Zgodnie z projektem, na odcinku Warszawa Okęcie - Radom po modernizacji linii pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 160 km na godzinę, natomiast na trasie Radom - Kielce do 120 km. Dzięki temu podróż ze stolicy do Radomia skróciłaby się o 56 minut, natomiast między Radomiem a Kielcami o 15 minut. Teraz podróż na całej trasie trwa trzy godziny.

Prezes PLK Zbigniew Szafrański przekonywał, że to optymalna koncepcja, uwzględniająca "uwarunkowania topograficzne terenu", jak również "racjonalność ekonomiczną". Wyjaśnił, że planowana pierwotnie pełna modernizacja linii nr 8 między Warszawą a Kielcami po opracowaniu studium wykonalności okazała się nierealna ze względów finansowych.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek przedstawił projekt budowy 130-metrowego tunelu pod torami na tamtejszej stacji oraz plany zagospodarowania terenów przydworcowych. Jak mówił, do szacowanych na około 25 mln zł kosztów budowy 110 m przejścia podziemnego miasto może dołożyć 8 mln zł, by tunel był dłuższy o 20 m i lepiej służył komunikacji.

Szafrański powiedział, że wystąpił do resortu infrastruktury o zapewnienie na przyszły rok 635 mln zł nakładów na remonty szlaków kolejowych, a na lata następne wnioskuje o środki rzędu 1,1 - 1,2 mld zł. Dodał że 400 mln zł rocznej dotacji z funduszu kolejowego to "kropla w morzu potrzeb".