Putin wyjaśnił, że decyzja ta oznacza, iż Rosja, Białoruś i Kazachstan wstrzymają negocjacje w sprawie wejścia do WTO, które prowadzi osobno każdy z krajów.

"Naszym wspólnym priorytetem pozostaje przystąpienie naszych państw do WTO, jednak już jako wspólny obszar celny" - oznajmił premier Rosji po spotkaniu z Siarhiejem Sidorskim i Karimem Masimowem.

Szefowie rządów Rosji, Białorusi i Kazachstanu wydali też wspólne oświadczenie, w którym ogłosili, że przyjęli projekt wspólnych taryf celnych, które wejdą w życie 1 stycznia 2010 roku.

Te wspólne taryfy celne zostaną również przedstawione do zatwierdzenia Radzie Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (ros. EwrAzES) na szczeblu szefów państw.

W skład tej regionalnej organizacji gospodarczej - poza Rosją, Białorusią i Kazachstanem - wchodzą także Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan, a Armenia ma w niej status obserwatora.

Reklama

Putin, Sidorski i Masimow zatwierdzili też harmonogram wdrażania mechanizmów Unii Celnej. Zacznie ona funkcjonować 1 stycznia 2010 roku, a wszystkie procedury zostaną zakończone do 30 czerwca 2011 roku.

Rosyjski wicepremier Igor Szuwałow poinformował, że jego kraj, który w tym roku sprawuje przewodnictwo w trójstronnej Unii Celnej, wystąpi do WTO o wstrzymanie procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia Rosji, Białorusi i Kazachstanu do tej organizacji na poziomie narodowym trzech państw.

Szuwałow dodał, że o decyzji premierów zostaną powiadomione ekipy negocjacyjne trzech krajów.

Inny z rosyjskich wicepremierów, szef resortu finansów Aleksiej Kudrin poinformował, że formalnie proces negocjacji trzech krajów Unii Celnej zacznie się po 1 stycznia roku 2010.

Oprócz unii celnej Rosja, Białoruś i Kazachstan zamierzają także utworzyć wspólne obszary w sferze transportu i energetyki, jak również wspólnie uzgadniać wysokość dotacji dla producentów rolnych.