O przeznaczeniu mieszkania komunalnego do wykupu przez najemców decyduje gmina. Wysokość ceny mieszkania i bonifikaty przy sprzedaży określa samorząd. Wykupionego mieszkania nie można sprzedać przez pięć lat pod groźbą utraty bonifikaty.
Mieszkanie komunalne najemca może wykupić tylko wówczas, gdy gmina przeznaczy je do sprzedaży. O tym, z jakiej bonifikaty przy tym skorzysta, zadecyduje samorząd.

Bez zaległości czynszowych

O wykup mieszkania komunalnego od gminy może starać się tylko najemca, który nie zalega z opłatą czynszu. Nieruchomość, w której znajduje się mieszkanie, powinna mieć uregulowaną sytuację prawną, musi znajdować się w dobrym stanie technicznym oraz być przeznaczona przez gminę do sprzedaży.
Gmina może odmówić sprzedania lokalu socjalnego znajdującego się w budynku, który jest przeznaczony do rozbiórki, albo takiego, w którym w ciągu kilku ostatnich lat gmina przeprowadziła remont kapitalny. Gminy odmawiają też sprzedaży mieszkań położonych w drogich strefach miast lub w obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.

Wniosek o wykup

Aby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. W tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze obsługi albo znajdzie na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.
Wniosek powinien złożyć razem z załącznikami: umową najmu lokalu zawartą na czas określony, decyzją o przydziale, zaświadczeniem o zameldowaniu oraz ksero dowodu osobistego. Natomiast dzieci, małżonek albo konkubent zmarłego najemcy, którzy złożyli wniosek o wykup, powinni dołączyć skrócony akt małżeństwa (gdy wniosek składa wdowa albo wdowiec) lub akt zgonu. Zanim wniosek zostanie rozpatrzony, gmina sprawdzi, czy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.
Ważne!
O wykup mieszkania komunalnego od gminy może starać się najemca, który nie zalega z opłatą czynszu. Z wnioskiem może wystąpić także małżonek, dzieci oraz konkubent zmarłego najemcy
Natomiast wartość sprzedawanego mieszkania określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza operat szacunkowy. Od wartości mieszkania ustala się bonifikatę.

Ile zapłaci najemca

Bonifikata może wynosić nawet ponad 90 proc. wartości mieszkania. Określa ją lokalny samorząd i dlatego w każdym mieście może być inna. Często jej wysokość zależy również od tego, jak długo najemca wynajmuje mieszkanie przeznaczone do sprzedaży, czy płaci należną kwotę za zakup w ratach, czy jednorazowo, kiedy został postawiony budynek, a nawet od tego, ile mieszkań jest w nim równocześnie sprzedawanych.
Osoba, która chce wykupić mieszkanie, otrzyma pocztą informację o tym, za jaką kwotę może to zrobić. Jeżeli cena jej odpowiada i poinformuje urząd o tym, że przystąpi do wykupu, musi jeszcze trochę poczekać na sfinalizowanie transakcji u notariusza. Urząd publikuje ogłoszenie o tym, że lokal będzie sprzedawany i w ciągu 21 dni byli właściciele i ich spadkobiercy mogą wystąpić z wnioskiem o skorzystanie z pierwszeństwa przy zakupie tego mieszkania.
Osoba, która skorzystała z bonifikaty przy wykupie mieszkania, może sprzedać go dopiero po upływie pięciu lat od momentu wykupu, sprzedająć wcześniej, musi zwrócić zwaloryzowaną bonifikatę.
Wcześniej sprzedać mieszkanie, nie tracąc bonifikaty można wówczas, gdy w ciągu roku pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na zakup innego lokalu. Nie można ich jednak przeznaczyć na opłaty notarialne, postępowanie wieczystoksięgowe, remont mieszkania albo prowizję dla pośrednika. Rada gminy może też odstąpić od ubiegania się o zwrot bonifikaty z uwagi na stan zdrowia właściciela.