Każdy może zostać właścicielem gabinetu weterynaryjnego, ale pracownicy, w tym kierownik takiej placówki, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
By móc wykonywać zawód lekarza weterynarii, trzeba ukończyć 5,5-letnie studia. Tylko cztery uczelnie w Polsce kształcą w tym kierunku: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Absolwentów czynnie uprawiających zawód jest w kraju niemal 10 tys. Według danych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 2 tys. z nich zatrudnionych jest w Inspekcji Weterynaryjnej.
Reklama
– Reszta wykonuje zawód na własny rachunek – mówi Anna Pyrka z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Każdy może być właścicielem placówki leczącej zwierzęta, ale kierownikami mogą być wyłącznie osoby o określonych kwalifikacjach. Prawo wyróżnia pięć rodzajów działalności leczniczej dla zwierząt: gabinet weterynaryjny, przychodnię, lecznicę, klinikę oraz weterynaryjne laboratorium diagnostyczne. Najprościej jest otworzyć gabinet weterynaryjny. Wystarczy, że prowadzący go lekarz weterynarii posiada prawo wykonywania zawodu. W przypadku przychodni potrzebny jest również przynajmniej roczny staż w zawodzie. W przypadku lecznicy długość stażu wydłuża się do dwóch, a w przypadku klinik i laboratoriów do pięciu lat.
Większość weterynarzy decyduje się na otwarcie własnych gabinetów. Przed ich uruchomieniem spełnić trzeba wymagania jak przy każdej innej działalności gospodarczej. Niezbędne jest także zdobycie zezwolenia właściwej izby lekarsko-weterynaryjnej dla miejsca funkcjonowania gabinetu. Lekarz musi być członkiem izby.
– Ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na lecznice i kliniki. I tak, zarówno klinika, jak i lecznica muszą zapewnić całodobową obserwację i leczenie zwierząt. Statut kliniki może uzyskać zakład, w którym usługi świadczy co najmniej trzech lekarzy, z których co najmniej jeden musi mieć tytuł specjalisty zgodny z zakresem usług dostępnych w klinice – wyjaśnia Maciej Szymański z portalu www.weterynarz.com.pl.
Do rozpoczęcia praktyki konieczne jest także spełnienie formalności, jakie nakłada rozporządzenie ministra rolnictwa z 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U nr 194, poz. 1990–1994). Dokument określa szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić każdy nowo otwierany zakład, m.in. sprzęt i wyposażenie. Wymagania zmieniają się w zależności od działalności, jaką chcielibyśmy prowadzić.
Maciej Szymański przypomina, że lekarz weterynarii może kierować tylko jednym zakładem leczniczym dla zwierząt. Nie może również jednocześnie wykonywać swojego zawodu w zakładzie leczniczym i w hurtowni farmaceutycznej handlującej wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.