MF przedstawiło wczoraj plan podaży papierów skarbowych na I kwartał. Pierwsza nowość: w styczniu, lutym i marcu pierwszą aukcją w miesiącu będzie tzw. przetarg zamiany. Polega on na tym, że ministerstwo oferuje nowe obligacje w zamian za posiadane już przez inwestorów papiery. Tym razem MF będzie zamieniało zapadające w marcu pięcioletnie papiery. W styczniu zaoferuje w zamian pięciolatki zapadające w kwietniu 2015 r. i dwudziestoletnie WZ0118.

– Z reguły przetarg zamiany był ostatni w miesiącu. MF zmieniło ten harmonogram, bo nie zdążyłoby zorganizować takiej aukcji przed marcowym wykupem. Operacja ta jest największym wyzwaniem dla ministerstwa w najbliższych miesiącach. Nic dziwnego, że próbuje ono rozładować problem przetargami zamiany – mówi Krzysztof Izdebski, diler papierów skarbowych w PKO BP.

Poza przetargami zamiany MF chce w sumie w I kwartale sprzedać obligacje za 16–26 mld zł. Głównie mają to być dwu- i pięciolatki (do 18 mld zł).

>>> CZYTAJ TEŻ: W jakie fundusze inwestować w 2010 roku?

Oferta obligacji dwuletnich jest stosunkowo duża. W styczniu MF chce uplasować te papiery za maksymalnie 5,5 mld zł. Prawdopodobnie taki plan podaży to efekt konsultacji z rynkiem. Niskie stawki na rynku pieniężnym zachęcają do inwestowania w papiery skarbowe o stosunkowo krótkich terminach zapadalności – mówi Krzysztof Izdebski.

MF wraca także do emitowania bonów. W styczniu zorganizuje trzy przetargi bonów rocznych, choć nie wyklucza emitowania też innych rodzajów tych papierów, jeśli zmusi je do tego sytuacja budżetowa. W tym miesiącu wartość sprzedaży bonów ma się mieścić w przedziale 2–3,5 mld zł.

W sumie w I kwartale na rynek trafią bony o wartości 12–18 mld zł. Jednocześnie MF musi wykupić takie papiery za około 13,8 mld zł. Największy wykup przypada w lutym – prawie 6,5 mld zł.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nowy rok rokiem obligacji

MF potwierdziło, że w I kwartale nie będzie emisji obligacji drogowych, które Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedaje na rzecz KFD. Resort nie wykluczył jednocześnie emisji obligacji skarbowych za granicą. Już wiadomo, że za granicą ministerstwo zaciągnie kredyty o wielkości do 1,2 mld euro. Większość – 1 mld euro – w Banku Światowym.

26 mld zł może maksymalnie wynieść podaż obligacji skarbowych w I kwartale