Czy zatory płatnicze duszą polskich przedsiębiorców? Badania firm, które zajmują się zbieraniem informacji gospodarczej – czyli powinny być najlepszym źródłem – nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Swoje raporty na temat należności przedsiębiorstw opublikowały właśnie InfoMonitor BIG i Krajowy Rejestr Długów. Główny wniosek w obu dokumentach: problem opóźniania płatności nieco zmalał, a przynajmniej firmy nie postrzegają go tak wyraźnie. Rzecz w tym, że obie firmy różnią się w ocenie skali tego problemu.

Według danych zebranych przez InfoMonitor BIG około 72 proc. firm deklaruje, że ich dłużnicy ponad połowę należności spłacają w terminie. To o 6 pkt proc. więcej niż w październikowym badaniu.

– Nie ma powodu, by epatować problemem zatorów płatniczych. Dużo groźniejsze są te lodowe na rzekach niż płatnicze w gospodarce – mówi Marcin Ledworowski, wiceprezes InfoMonitora.

Nieco inaczej w swoich badaniach ujmuje problem Krajowy Rejestr Długów. Według jego danych 30 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że nie ma problemu z otrzymywaniem należności lub problem ten maleje. Tendencja jest taka sama, jak w badaniach InfoMonitora – odsetek firm, które radzą sobie ze ściąganiem długów, rośnie, bo w październiku 2009 r. było ich niecałe 28 proc. Analitycy KRD wskazują jednak, że za wcześnie na zbyt duży optymizm, bo nadal problem nieterminowego regulowania należności dotyczy ponad 80 proc. firm.

Reklama

Raporty obu biur różnią się też zupełnie w sprawie oceny wpływu zatorów płatniczych na działalność i rozwój przedsiębiorstw. Według InfoMonitora dla właścicieli firm zatory płatnicze nie są głównym problemem. Ponad połowa pytanych nie traktuje tego problemu jako bariery w rozwoju, a przeszkadza on co trzeciej firmie. Tymczasem z badań KRD wyłania się inny obraz – aż 73 proc. firm zatory uważa za barierę w działalności. Co gorsza, takich firm przybywa, bo w październiku 2009 r. było ich 70 proc.

– Wzrost postrzegania należności jako bariery jest najprawdopodobniej ściśle powiązany ze wzrostem odsetka przeterminowanych należności w portfelach przedsiębiorstw – piszą autorzy raportu.

KRD zapytał przedsiębiorców o to, jak według nich problem zatorów będzie wyglądał w kolejnych miesiącach. Tu wnioski są optymistyczne: z kwartału na kwartał ubywa tych, którzy spodziewają się narastania problemów z egzekwowaniem długu. Teraz jest ich nieco ponad 25 proc. Rok temu było ich 43 proc.

Zatory płatnicze nie duszą polskich firm / DGP