„(…) ze względu na znaczne zmniejszenie przychodów finansowych w 2010 r., spowodowane redukcją aktywów finansowych po wypłacie dywidend w styczniu i lipcu (odpowiednio w kwocie 506,2 mln zł lub 12,06 zł na akcję i 90,7 mln zł lub 2,16 zł na akcję), zarówno zysk przed opodatkowaniem, jak i zysk netto grupy w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. były niższe niż w analogicznym okresie 2009 r." – czytamy w aneksie do prospektu spółki.

>>> Czytaj też: Akcje GPW przyciągnęły ponad 200 tys. chętnych

GPW podała, że zysk przed opodatkowaniem w okresie 9 miesięcy 2010 r. wyniósł 93,3 mln zł, wobec 98,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, a zysk netto w tym okresie wyniósł 76,6 mln zł, wobec 81,2 mln zł.

Natomiast skonsolidowane przychody grupy ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2010 r. wyniosły 165,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8 proc. (17,5 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.