Bakalland

Bakalland kupił 99,95 proc. udziałów w spółce Pifo Eko-strefa Sp. z o. o,. za 57 mln zł - poinformował Bakalland w poniedziałkowym komunikacie. Bakalland podał, że kupno udziałów finansowane jest ze środków własnych oraz z kredytu.
Spółka Pifo Eko-strefa Sp. z o.o. działa w branży FMCG od 1999 roku i zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów. Spółka działa na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Według wstępnych szacunków w 2010 roku jej obroty wyniosły około 34,5 mln zł, a zysk netto wyniósł około 5,5 mln zł.

Bank Millennium

Bank Millennium miał 326,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 1,50 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w komunikacie. >>>>

Zarząd Banku Millennium może zaproponować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 121,3 mln zł z zysku wypracowanego w 2010 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję. >>>>

ZA Tarnów

Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn (ZAK) z grupy Zakładów Azotowych w Tarnowie (AZOTYTARNOW) na posiedzeniu 31 stycznia powołała na stanowisko prezesa spółki Jerzego Marciniaka - prezesa ZAT, poinformowała spółka w komunikacie.
„31 stycznia 2011 roku rada nadzorcza ZAK SA, spółki zależnej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska prezesa zarządu spółki ZAK SA panu Jerzemu Marciniakowi z dniem 1 lutego 2011 roku" – czytamy w komunikacie.

Marciniak nadal będzie pełnić funkcję prezesa ZAT, którą sprawuje od marca 2008 roku. ZAT posiada 52,62% akcji ZAT. Poprzedni prezes ZAK Krzysztof Jałosiński od 1 lutego rozpoczął pełnienie funkcji prezesa w Zakładach Chemicznych Police.

Zakłady Azotowe Tarnów (ZAT), zgodnie z deklaracją z prospektu emisyjnego z 2008 roku, nie będą rekomendować wypłaty dywidendy do zakończenia realizacji programu inwestycyjnego, poinformował prezes Jerzy Marciniak. „Dopóki będziemy realizować program inwestycyjny, nie będziemy rekomendować wypłaty dywidendy. Tak zadeklarowaliśmy w prospekcie kilka lat temu" – powiedział Marciniak dziennikarzom. Dodał jednak, że rozumie prawo akcjonariuszy, którzy mogą oczekiwać dywidendy i podjąć taką decyzję.

Zakłady Azotowe Tarnów (ZAT) są zainteresowane zakupem części czeskiej firmy Spolana, którą posiada Anwil z grupy PKN Orlen, wynika z wypowiedzi prezesa ZAT Jerzego Marciniaka.

PGNiG

Należąca do grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Piła podpisała umowę na wykonywanie odwiertów lądowych na rzecz Chevron Polska Energy Resources, który od grudnia 2009 roku posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie Lubelszczyzny, poinformowała PNiGP w komunikacie. >>>>

Inter Groclin

Producent poszyć do foteli samochodowych Inter Groclin Auto zakłada osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w wysokości 130 tys. zł w IV kw. 2010 r. (wzrost o 8% r/r), przy wzroście przychodów o 11% do 39 mln zł, podała spółka w komunikacie we wtorek. "Zarząd Inter Groclin Auto SA zakłada osiągnięcie w IV kw. 2010 roku 39 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza blisko 11 % wzrost w porównaniu z IV kw. 2009 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z pozyskania krótkoseryjnych zamówień" - głosi komunikat. "Wspomniane powyżej przychody ze sprzedaży pozwolą na wypracowanie 130 tys. zł zysku netto za IV kw. 2010 r." - czytamy dalej.

Producent poszyć do foteli samochodowych Inter Groclin Auto podpisał umowę z General Motors Manufacturing, na mocy której dostarczy koncernowi poszycia siedzeń samochodowych do nowego modelu samochodu Opel Astra. Kontrakt ma być realizowany przez 5-7 lat, a jego maksymalna wartość może przekroczyć 80 mln euro, podała spółka w komunikacie we wtorek.

PKO BP

PKO Bank Polski (PKOBP) ogłosił we wtorkowej prasie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu banku. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 16 lutego w siedzibie banku. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 17 lutego, podał bank w ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko prezesa zostaną przeprowadzone od 2 do 4 marca. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rada nadzorcza może dokonać kwalifikacji kandydatów do dalszej części postępowania. Bank zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa.

Petrolinvest

Petrolinvest (PETROLINV), po wykonaniu prac wiertniczych na odwiercie Shyrak 1, spodziewa się odkrycia dużego złoża węglowodorów na strukturze Shyrak w Kazachstanie, wynika z komunikatu firmy. „W czasie wykonywania odwiertu Shyrak 1 obserwowane jest bardzo wysokie zgazowanie płuczki wiertniczej oraz ślady ropy naftowej. Przy przewiercaniu skał anhydrytowych całkowite zgazowanie płuczki wynosi od 20% do 30%, a w niektórych ich partiach osiąga wartości nawet 80%. Gaz ziemny oprócz metanu zawiera dużo ciężkich węglowodorów grupy od propanu, przez izobutan do n-butanu, co dowodzi jego związku z akumulacjami ropy naftowej. Objawy węglowodorów w pełni potwierdzają istnienie w bezpośredniej bliskości odwiertu generacji i migracji ropy i gazu" - czytamy w komunikacie.

Ronson

Firma deweloperska Ronson Development rozpoczyna realizację projektu Gemini II, czyli drugiego etapu osiedla zlokalizowanego na warszawskim Ursynowie, poinformowała spółka we wtorek.

ABM Solid

Grupa budowlano-deweloperska ABMSolid podpisała umowę z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo z Giżycka na budowę zakładu utylizacji. Wartość kontraktu to ponad 26,3 mln zł netto, poinformowała spółka we wtorek. Obecnie portfel zleceń Grupy ABM Solid na rok 2011 to już 395 mln zł. „Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec listopada 2012 roku" – czytamy w komunikacie. ABM Solid podkreślił, że jest to pierwszy tak znaczący kontrakt pozyskany przez spółkę w województwie Warmińsko-Mazurskim.Orco Property Group

Niemiecka spółka zależna firmy deweloperskiej Orco Property Group (ORCOGROUP) sprzedała projekt Wertheim na Leipziger Platz w Berlinie za 89 mln euro netto oraz 30 mln euro płatne po finalizacji projektu, poinformowała spółka w komunikacie. „Cena sprzedaży netto wynosi 89 mln EUR, plus dodatkowa opłata w wysokości 30 mln euro płatne po sfinalizowaniu projektu. DTZ wycenił projekt na 84 mln euro na koniec 2009 roku. Transakcja jest wykonana w kilku częściach. Kwota 67 mln euro została zapłacona i zostanie wykorzystane na spłatę kredytu. Druga transza ma być zapłacona w lutym. Trzecia transza ma pokryć ryzyka Orco związane z projektem i będzie zapłacona po jego zakończeniu" – czytamy w komunikacie.

TauronPE

W raporcie z 31 stycznia analitycy ING podwyższyli rekomendację dla walorów spółki energetycznej Tauron Polska Energia (TAURONPE) do „kupuj” z „trzymaj”. >>>>

KGHM

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 1 lutego, ponownie wydali rekomendację „neutralnie” dla akcji koncernu miedziowego KGHM Polska Miedź. >>>>

Bank Handlowy

W raporcie z 28 stycznia analitycy Domu Maklerskiego Millennium ponownie zarekomendowali „akumuluj” akcje Banku Handlowego (HANDLOWY). >>>>

BZ WBK

W raporcie z 28 stycznia analitycy Domu Maklerskiego Millennium podtrzymali rekomendację „akumuluj” akcje (BZWBK) Banku Zachodniego WBK. >>>>

INGBSK

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 28 stycznia, podtrzymali rekomendację „akumuluj” akcje INGBSK. >>>>

Kredyt Bank

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 28 stycznia, wydali rekomendację „akumuluj” akcje Kredyt Banku (KREDYTB). >>>>

ZCh Police

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 28 stycznia, obniżyli rekomendację dla akcji Zakładów Chemicznych Police do „sprzedaj” z „redukuj”.>>>>

Cinema City

27 stycznia analitycy Domu Maklerskiego BDM wydali raport w którym podnieśli rekomendację dla walorów spółki Cinema City (CCIINT). Najnowsze zalecenia brzmi „trzymaj” akcje, podczas gdy poprzednio analitycy rekomendowali „redukuj”. >>>>

Echo Investment

Firma deweloperska Echo Investment zawarła z BRE Bankiem aneksy do umów w sprawie Programu Emisji Obligacji, na podstawie których zwiększono maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln zł do kwoty 1 mld zł, poinformowała spółka w komunikacie.

ABS Investment

Akcje spółki ABS Investment, specjalizującej się w doradztwie przy inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym, zadebiutowały na NewConnect we wtorek. Jest to 15. debiut w 2011 roku oraz 199. spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu GPW. >>>>

Boryszew

Spółka Boryszew odstąpiła od złożenia oferty wiążącej na zakup zespołów przedsiębiorstw i udziałów w spółkach grupy Cablelettra S.p.A., podała spółka w komunikacie. Jednak w razie niepowodzenia sprzedaży przez komisarza innym oferentom Boryszew jest skłonny wrócić do rozmów.

Megaron

Cena emisyjna oferowanych akcji producenta zapraw budowlanych Megaron została ustalona na 24 zł, poinformowała spółka w komunikacie.
„Zarząd Megaron (…) w uzgodnieniu z Oferującym ustalił Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych w wysokości 24 zł za każdą Akcję Oferowaną" – czytamy w komunikacie.

Megaron oferuje 200.000 akcji serii C. Według prospektu, środki z oferty przeznaczone będą na dokończenie budowy hali magazynowo-produkcyjnej oraz budowę automatycznej linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Harmonogram oferty publicznej zakłada, że od 3 do 8 lutego potrwa przyjmowanie zapisów. Oferującym jest Biuro Maklerskie DnB Nord.
W wywiadzie dla agencji ISB prezes Megaronu Piotr Sikora powiedział, że spółka ma zamiar przeprowadzić w lutym IPO o orientacyjnej wartości do 5 mln zł. Zaznaczył, że firma chce pokazać swój potencjał inwestorom i kolejną, zdecydowanie większą, emisję planuje na przełomie 2011/2012 roku. Celem IPO będzie dokończenie budowy linii produkcyjnej, powiększenie magazynów, wprowadzenie nowych i umocnienie pozycji dotychczasowych produktów.