Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 9.420,00 dol. za tonę, po spadku notowań o 0,8 proc.

Inwestorzy obawiają się, że wysokie koszty energii - ropa naftowa wyceniana powyżej 100 dol. za baryłkę - napędzą inflację, a to zmusi banki centralne w Chinach i Europie do podwyższenia stóp procentowych.

Bank centralny Chin w tym roku już dwa razy podwyższył stopę rezerw obowiązkowych dla banków, a główną stopę procentową jeden raz, aby powstrzymać wzrost cen żywności oraz domów.