Deficyt budżetowy po styczniu 2011 roku wyniósł 2.762,001 mln zł wobec wstępnie szacowanego deficytu na poziomie 2.756,6 mln zł - wynika ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów.

Dochody wyniosły 24.618,278 mln zł wobec 273.144,394 mln zł planowanych na cały 2011 rok, a wydatki wyniosły 27.380,279 mln zł wobec planu rocznego na poziomie 313.344,394 mln zł.