Sare oferuje usługi z dziedziny e-mail marketingu, czyli wykorzystywania poczty elektronicznej w działaniach marketingowych.

Spółka informuje na swej stronie internetowej, że prognozy finansowe zakładają osiągnięcie w 2010 roku 500 tys. zł zysku netto przy 4,3 mln zł obrotu, a w 2011 roku 1,1 mln zł zysku netto przy 6 mln zł obrotu.