"Program gospodarczy (tymczasowych) władz jest pierwszym krokiem ku zapewnieniu podstaw wzrostu gospodarczego z większą niż dotąd przewodnią rolą sektora prywatnego. Polityka monetarna i kursowa będzie ukierunkowana na utrzymanie stabilności makroekonomicznej, w tym zapewnienie, by dzięki zachowaniu dogodnego poziomu rezerw Egipt dysponował buforem przeciwko nieprzewidzianym wstrząsom" - głosi komunikat MFW.

W Egipcie od lutego rządzi Najwyższa Rada Wojskowa, która kieruje krajem po ustąpieniu, pod naciskiem masowych demonstracji, prezydenta Hosniego Mubaraka.