Robert Mamątow - technik budowlany z Ostrołęki, członek PiS - został wybrany na senatora w okręgu nr 46 obejmującym powiaty wokół Ostrołęki, m.in. pułtuski i wyszkowski oraz Ostrołękę - podała PKW.

Mamątow uzyskał 42 603 głosów.

Pozostali startujący w tym okręgu kandydaci uzyskali:

Stanisław Jastrzębski, lekarz weterynarii z Wyszkowa, członek PSL - 28 747 głosów,

Adam Mróz - menedżer z Wyszkowa, członek PO - 28 229 głosów,

Adam Koseski - rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, popierany przez SLD - 14 568 głosów,

Gabriel Janowski - b. minister rolnictwa, trzykrotny poseł, przewodniczący partii Przymierze dla Polski - 13 809 głosów,

Janusz Geryk - bezpartyjny inżynier rolnictwa z Zawad Dworskich, startujący z KW Wyborców Janusza Geryka - 4 305 głosów.

Uprawnionych do głosowania w tym okręgu było 308 028 osób,

Wydano 137 238 kart do głosowania.

Frekwencja wyniosła 44,5 proc.