Kopex

Rada nadzorcza Kopeksu odwołała Mariana Kostempskiego z funkcji prezesa spółki, podał Kopex w komunikacie. Na stanowisko prezesa RN zamierza powołać głównego akcjonariusza spółki Krzysztofa Jędrzejewskiego. "Decyzja rady nadzorczej, której jako przewodniczący udzieliłem poparcia, jest związana z realizacją strategicznych planów rozwoju Grupy. Jako rada nadzorcza jesteśmy zdania, że na obecnym etapie funkcjonowania Grupy Kopex niezbędne jest wprowadzenie zarządzania zespołowego, bardzo precyzyjnego podziału kompetencji w zarządzie oraz poszerzenie składu zarządu, w tym poprzez włączenie do zespołu nowych członków z doświadczeniem międzynarodowym" - powiedział Jędrzejewski, cytowany w komunikacie. "Chciałbym podkreślić, że odwołanie Pana Mariana Kostempskiego następuje w momencie, gdy Grupa Kopex jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Zakończony właśnie rok zamknie rekordowym dotychczas poziomem przychodów i zysku netto. Co więcej, spółka ma zapewniony portfel zamówień, a więc i bezpieczeństwo funkcjonowania, na co najmniej kilka kolejnych kwartałów" - dodał przyszły prezes. >>>>

Vistula

Spółka odzieżowa Vistula Group uzyskała w grudniu uzyskała ponad 10-proc. wzrost przychodów zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim, co pozwoliło na podciągnięcie wyniku, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Pilcha. Prezes zakłada, że grupa w 2012 r. osiągnie dalszą poprawę sprzedaży. "Nie chciałbym przesądzać, czy udało nam się dzięki temu zakończyć miniony rok na zerze, ale jesteśmy gdzieś blisko" - powiedział Pilch w Parkiecie. Jego zdaniem osiągnięte w grudniu obroty oraz marża na sprzedaży były dobre i pozwoliły na podciągnięcie wyniku. Szczególnie ważna była poprawa w sieci W. Kruk, dla której grudzień sezonowo to najważniejszy miesiąc w roku. Gazeta przypomina, że po dziewięciu miesiącach 2011 r. grupa handlująca także w sklepach Vistula, Wólczanka i Deni Cler notowała 10,91 mln zł straty netto przy 265,9 mln zł przychodów.

Reklama

Bronisze

Resort skarbu ustalił cenę sprzedaży akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach na 2536 zł za jeden papier - poinformowała spółka. Znajdujące się w posiadaniu MSP 71 tys. 100 akcji Broniszy stanowi 59,32 proc. ogółu jej akcji.>>>>

Platinum Properties Group

Firma deweloperska Platinum Properties Group (PPG) szacuje, że pierwszy etap jej projektu mieszkaniowego Svetly Dali pod Moskwą wart jest ok. 140 mln USD, podała spółka w komunikacie. PPG nie wyklucza emisji akcji przy przejściu z NewConnect na GPW, jeśli koniunktura będzie sprzyjająca. "Spółka realizuje kompleks Svetly Dali pod Moskwą, gdzie już w połowie roku rozpocznie się budowa miasteczka o zabudowie wielorodzinnej, dla kilkunastu tysięcy osób. Projekt w Moskwie pomyślany jest na 5-8 lat, zaś pierwszy etap, którego realizacja rozpocznie się w tym roku, będzie miał powierzchnię użytkową ok. 60-90 tys. m.kw. Wartość pierwszego etapu spółka szacuje w oparciu o ceny rynkowe na ok. 140 mln USD, przy zysku jaki prognozujemy na całym projekcie na poziomie 170 mln USD. Zarówno budowa osiedla, jak sprzedaż mieszkań ruszy w połowie tego roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje spółki zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Do obrotu zostały wprowadzone papiery dłużne o wartości nominalnej 5,11 mln zł i oprocentowaniu na poziomie WIBOR6M + 7,5 proc. dla serii A i WIBOR6M + 6,5 proc. dla serii B. Ponadto PPG czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego, co umożliwi debiut na GPW. "W przypadku sprzyjających warunków rynkowych, wraz z wejściem na GPW, spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, której górny próg wartości nie został jeszcze ustalony" - czytamy dalej.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank zawarł umowy kredytowe z deweloperami wartości ponad 1 mld zł w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia do sprzedaży kredytów dla tej grupy klientów, poinformował bank w komunikacie. Bank poinformował, że do grona klientów należą największe firmy deweloperskie działające w Polce, w tym: JW Construction Holding, Robyg, Gant Developement, LC Corp, Budimex Nieruchomości, Capital Park.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) połączy planowany rebranding wszystkich produktów na markę Orange z nową ofertą dla klientów, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego. Prezes TPSA nie komentował informacji o możliwym terminie rebrandingu. "Zgadzam się z opiniami, że rebranding musi się wiązać z nową ofertą i jakością dla klientów" - powiedział Witucki dziennikarzom.>>>>

Gant Development

Firma deweloperska Gant Development spłaciła 75 mln zł w gotówce w Raiffeisen Banku z łacznie 200 mln zł kredytu na warszawski projekt mieszkaniowy "Kaskada na Woli", poinformowała spółka w komunikacie. "Na finalną spłatę kredytu mamy czas do połowy roku, co jest dla nas komfortowym okresem. Całkowite wpływy gotówkowe z lokali w naszej flagowej warszawskiej inwestycji szacujemy na 300 mln zł" - powiedział prezes spółki Karol Antkowiak, cytowany w komunikacie.
Gant podał, że spłacił także kredyt na budowę osiedla "Pastelowa Kraina" na wrocławskich Stabłowicach. Spółka zakończyła budowę I etapu osiedla "Kaskada na Woli", w którym powstało 588 mieszkań i 38 lokali usługowych. Od maja 2010 r. sprzedano 450 mieszkań i 17 lokali usługowych. "Za kilka miesięcy rozpoczniemy na tej samej działce budowę drugiego etapu Kaskady" - dodał Antkowiak.

Firma deweloperska Gant Development nie wyklucza kolejnych emisji obligacji i kredytów inwestycyjnych na nowe projekty, podała spółka w komunikacie. W tym roku Gant zamierza rozpocząć realizację do 2,7 tys. lokali. Wiceprezes Ganta Andrzej Szornak powiedział, że "ogólnie rzecz ujmując", dobra płynność finansowa pozwala spółce kupować za gotówkę nowe działki i finansować „z różnych źródeł" budowę osiedli.

Enea

Banki komercyjne wyraziły duże zainteresowanie finansowaniem grupy Enea w ramach planowanego programu emisji obligacji, proponują kwotę wyższą niż zapotrzebowanie spółki - poinformował PAP Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei ds. ekonomicznych. "Zapytanie ofertowe dotyczące finansowania w formie obligacji w ramach programu spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych banków komercyjnych" - powiedział PAP Rozpędek. W ubiegłym tygodniu Enea otrzymała od banków oferty wiążące, które są analizowane. "Kwota oferowanego przez banki zaangażowania jest wyższa od oczekiwanego przez Eneę zapotrzebowania na finansowanie" - dodał wiceprezes Enei, nie podając więcej szczegółów.

PGNiG

PGNiG Technologie, spółka z grupy PGNiG działająca na rynku wykonawstwa gazowniczego, zamierza osiągnąć w tym roku 500 mln zł przychodów, przy 4,5-proc. rentowności netto. W kolejnych latach planuje 8-proc. wzrost sprzedaży rok do roku - poinformował Janusz Walciszewski, członek zarządu spółki. >>>>

PGNiG Technologie, spółka z grupy PGNiG świadcząca usługi dla gazownictwa w sektorze budowlano-montażowym, która realizuje zlecenia w Słowenii i w Niemczech chce dalej rozwijać swoją działalność poza granicami Polski, wynika z wypowiedzi prezesa spółki, Bernarda Ściechowskiego. W jego ocenie w II połowie 2012 r. spółka może sfinalizować akwizycje trzech spółek, w tym jednej zagranicznej. "Interesujące z naszego punktu widzenia są takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Słowacja. Aktywnie śledzimy rynek zamówień w Europie i chcemy wyjść silniej poza Polskę" - powiedział Ściechowski na konferencji prasowej. Prezes dodał, że spółka planuje także rozbudowę swoich kompetencji i planuje kilka akwizycji. Po tym kątem badane są obecnie dwa podmioty krajowe i jeden zagraniczny. "Analizy chcemy zakończyć na przełomie II i III kwartału, a później je ewentualnie sfinalizować. To małe, specjalistyczne podmioty, więc ewentualne zakupy nie wiązałyby się z dużymi wydatkami. I na tym oczywiście nie kończy się nasz apetyt na przejęcia" - podkreślił prezes.Radpol

Radpol, producent osprzętu termokurczliwego i kablowego, oczekuje, że w 2012 r. utrzyma obserwowaną w poprzednich okresach dwucyfrową dynamikę wzrostu wyników na wszystkich poziomach. Spółka chce uaktywnić się na rynkach Europy Północnej i Wschodniej - poinformował PAP prezes Radpolu, Andrzej Sielski. Zarząd myśli o dywidendzie za 2011 r. wyższej niż za 2010 r. "Nic nie wskazuje na to, żeby w 2012 roku nasz rozwój miał spowolnić. Dwucyfrowa dynamika wzrostu na wszystkich poziomach powinna zostać utrzymana" - powiedział w rozmowie z PAP Sielski.

MCI Management

MCI Management szacuje, że zysk netto spółki wyniósł 15 mln zł w 2011 roku i jest tym samym wyższy o 12 mln zł od podanej w grudniu prognozy, poinformowała spółka w komunikacie. „Po dokonaniu wstępnego szacunku rocznych wyników finansowych, uzyskanych po opublikowaniu wycen certyfikatów funduszy Grupy Kapitałowej MCI Management i podsumowaniu kosztów poniesionych w czwartym kwartale, zarząd MCI Management podaje do wiadomości szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto za 2011 rok. Obecnie skonsolidowany wynik netto za rok 2011 szacowany jest na kwotę 15 mln zł i jest wyższy o 12 mln od ostatnio podawanej prognozy wyniku. (3 mln zł prognozowane 22 grudnia 2011 r.)"- podano w komunikacie. MCI podało, że powyższa zmiana szacunku wyniku spowodowana jest wyższą, niż prognozowana, wyceną certyfikatów funduszu MCI.EuroVentures na skutek wzrostu wartości akcji ABC Data w stosunku do ostatnich założeń przy publikacji prognozy. Wartość aktywów netto przypadających na jedną akcję na koniec 2011 roku szacowana jest na 8,7 zł i jest wyższa od ostatnio prognozowanej wartości (8,6 zł) o 11%.

Advadis

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki dystrybucyjnej Advadis z możliwością zawarcia układu, poinformowała spółka w komunikacie. „Sąd w całości powierzył spółce zarząd nad majątkiem (zarząd własny upadłego) oraz wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Pana Marka Stachury oraz Nadzorcę Sądowego Pana Wojciecha Zymka"- podano w komunikacie. Sąd wezwał wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia podania w/w postanowienia do publicznej wiadomości. Postanowienie uprawomocni się w terminie 7 dni od jego doręczenia spółce. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu Advadis złożył w październiku ub. roku.

P.R.E.S.C.O, PKO BP

Fundusz sekurytyzacyjny, należący do grupy P.R.E.S.C.O podpisał umowę z PKO Bankiem Polskim na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej ponad 34 mln zł za kwotę 13,3 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „P.R.E.S.C.O. zakupiło od PKO BP, za cenę 13 300 000 zł pakiet wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 34 000 000 zł"- podała spółka.