W 2012 r. rozpocznie się drugi etap budowy Trasy Północnej w Szczecinie. Umowę o dofinansowaniu inwestycji drogowej podpisali we wtorek marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Koszt inwestycji oszacowano na 52,4 mln zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to ok. 27,9 mln zł.

"Nowa arteria pozwoli stworzyć alternatywną drogę łączącą północne dzielnice miasta ze śródmieściem. Przyczyni się też do poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej, a także poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" - podkreślił Krzystek.

"Ta inwestycja poprawi spójność miasta i udrożni komunikację. Z punktu widzenia RPO WZ tego typu inwestycje drogowe są szczególnie ważne - budowa kolejnych odcinków dróg, strategicznych dla rozwoju regionu, jest dobrze widziana przez Komisję Europejską, a to z kolei podnosi ocenę wdrażania całego Programu Operacyjnego" - powiedział Geblewicz

Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziano na kwiecień 2012 r., a jej ukończenie na październik 2014 r.

Inwestycja obejmie budowę bądź przebudowę istniejących ulic. Zostaną także wybudowane sieć kanalizacji deszczowej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie.

Zadaniem Trasy Północnej jest połączenie dzielnicy Szczecina Niebuszewo z drogą wiodącą do Polic. Całość prac związanych z budową Trasy Północnej została podzielona na trzy etapy. Obecnie trwa budowa pierwszego etapu prac - przebudowa ul. Warcisława. Ta część budowy Trasy Północnej zakończy się latem 2012 r. Koszt inwestycji to ok. 23 mln zł.

Trzeci etap to będzie przebudowa dalszej części ul. Wkrzańskiej do połączenia z ul. Szosa Polska. Ta inwestycja ma się rozpocząć po roku 2015.