Jak zaznaczył, taki interkonektor mógłby powstać w północno-zachodniej Polsce na granicy z Niemcami. "Jestem głęboko przekonany, że powinien on powstać w kontekście wykorzystania budowanego w Świnoujściu terminalu LNG. Prowadzimy obecnie analizy w tym zakresie, po których wykonaniu będziemy mogli podjąć decyzję w sprawie naszego zaangażowania w ten projekt " - powiedział Chadam.

"Mamy na południu na granicy z Niemcami interkonektor w Lasowie, który ma jednak ograniczone możliwości. Przepustowość nowego interkonektora byłaby większa. Mówimy o ok. 5 mld metrów sześciennych" - zaznaczył. Dodał, że po przeprowadzeniu analiz będzie można oszacować koszty tego projektu.

W styczniu minister skarbu Mikołaj Budzanowski otworzył Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów, który jest ostatnim elementem programu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego na Dolnym Śląsku w rejonie Lasowa. Nowoczesna inwestycja umożliwia zwiększenie importu błękitnego paliwa z kierunku zachodniego. Dostęp do łącznika w Lasowie ma każdy uczestnik rynku, a Gaz-System w otwartej procedurze przydzielił przepustowość m.in. dla PKN Orlen czy Zakładów Chemicznych Police. Ponadto łącznik otwiera perspektywy zakupu gazu na konkurencyjnym rynku europejskim po cenie niższej niż na granicy wschodniej.

Interkonektor w Lasowie powstał w 2001 r. Początkowo za jego pomocą mogło być przesyłane do Polski ok. 0,5 mld metrów sześciennych gazu. Jego możliwość zostały jednak zwiększone. Obecnie za jego pomocą przesyłanych jest do Polski 1,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie.

Gaz-System jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza aktywami o wartości ok. 5 mld zł, na które składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia i 15 tłoczni gazu. Spółka zatrudnia ponad 2 tys. osób.

Reklama

Firma realizuje projekt budowy do 2014 r. ponad 1 tys. km nowych gazociągów. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn, Gustorzyn-Odolanów) oraz na Dolnym Śląsku (Polkowice-Żary, Jeleniów-Dziwiszów).

W 2011 roku Gaz-System ukończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia, tłoczni gazu w Goleniowie oraz tłoczni gazu w Jarosławiu. Jesienią 2011 roku spółka uruchomiła także nowe połączenie międzysystemowe Polska-Czechy, które pozwala na przesył do kraju ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Inwestycje zrealizowane przez firmę w 2011 roku, wraz z możliwością korzystania z usługi tzw. wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim, stworzyły techniczne możliwości importu do Polski ponad 3,3 mld m sześc. gazu rocznie z nowych źródeł (około 30 proc. obecnego importu).

Do Gaz-Systemu należy też spółka Polskie LNG, odpowiedzialna za budowę terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.