Prezes zarządzającej lotniskiem spółki Warmia-Mazury Leszek Krawczyk poinformował PAP, że firmy, które chcą wykonać mapy, zaproponowały w swych ofertach cenę za tę usługę od 37 tys. zł do ponad 600 tys. zł. W przyszłym tygodniu komisja zapozna się z ofertami i wyłoni wykonawcę.

Sporządzenie map z naniesionymi przeszkodami i infrastrukturą podziemną jest potrzebne do zaprojektowania infrastruktury naziemnej. Chodzi m.in. o system oświetlenia lotniska, budowę nowego terminalu i dróg kołowania.

Przetarg na wykonanie map jest pierwszym dotyczącym sporządzenia dokumentacji lotniska. Inne przetargi dotyczą m.in. studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko. Po sporządzeniu tych dokumentów możliwe będzie podpisanie umowy z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia-Mazury w sprawie unijnego dofinansowania inwestycji w Szymanach i rozpoczęcie działalności lotniskowej.

W Szymanach lotnisko funkcjonowało do 2004 roku. Potem działalność zawieszono, a infrastruktura niszczała. Uruchomienie portu lotniczego w Szymanach ma kosztować 180 mln zł. Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 ma wynieść do 76 procent. Aby dotacja unijna nie przepadła, port lotniczy musi być uruchomiony do 2015 roku.