Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 644,60 mln zł wobec 566,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 4960,00 mln zł wobec 3237,70 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 315,30 mln zł zysku netto wobec 422,50 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2011 roku grupa Asseco Poland miała 290,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 315,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy ankietowani przez ISB oczekiwali, że w IV kwartale zysk netto spółki wyniesie od 78,0 do 111,7 mln zł. Konsensus wynosil 96,0 mln zł.